lek. stom. Elżbieta Umićević

Ukończyła studia na kierunku lekarsko stomatologicznym w roku 1978. Następnie specjalizowała się z zakresu stomatologii zachowawczej i protetyki.

 

lek stom. Dorota Stadnik-Wytrykus

Ukończyła studia na kierunku lekarsko-stomatologicznym w 1981 roku.W 1991 roku zdobyła specjalizację pierwszego stopnia z zakresu stomatologii ogólnej. Drugi stopień specjalizacji z zakresu stomatologii zachowawczej uzyskała również w tym roku.

 

lek. dent. Miroslav Umićević

Ukończył studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku 2011. Odbył staż podyplomowy w NZOZ Enamelum. Jego pasją jest chirurgia w połączeniu z endodoncją.

 
 
 

tech. dent. Aleksandra Kocerba

-